پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات
 
پنجشنبه 26 مهر 1397 -

رای به سایت :
1056
محبوب

کلاس هفتگی آموزش ساخت گلایدر
کلاس هفتگی آموزش ساخت گلایدر
    تاریخ› شنبه 14 شهريور 1394 - 17:00

کلاس هفتگی آموزش ساخت گلایدر در پایگاه شهدای مخابرات با شرکت اعضای حلقه های صالحین این پایگاه این هفته برگزار گردید

کلاس هفتگی آموزش ساخت گلایدر
کلاس هفتگی آموزش ساخت گلایدر
    تاریخ› پنجشنبه 15 مرداد 1394 - 06:50

کلاس هفتگی آموزش ساخت گلایدر در پایگاه شهدای مخابرات با شرکت اعضای حلقه های صالحین این پایگاه این هفته برگزار گردید

RSS