پایگاه مقاومت بسیج بقیه الله الاعظم (عج)
 
جمعه 03 اسفند 1397 -

رای به سایت :
100
محبوب
برگزیدگان مسابقه رازهای آسمانی
برگزیدگان مسابقه رازهای آسمانی

برگزیدگان ماه مبارک رمضان مسابقه قرآنی رازهای آسمانی با قرعه کشی در حضور نمازگزاران مشخص شد.

1397/03/29 14:23
برگزاری مسابقه رازهای آسمانی
برگزاری مسابقه رازهای آسمانی

با پایان ماه مبارک رمضان برگزاری مسابقه قرآنی رازهای آسمانی با قرعه کشی برگزیده سی امین روز و در حضور نمازگزاران مشخص شد.

1397/03/29 14:13
مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

طبق سنوات ماه های رمضان گذشته مسابقه رازهای آسمانی در خصوص مفاهیم قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان به صورت روزانه توسط پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم (عج) حوزه 105 فتح الفتوح برگزار میگردد.

1397/02/25 11:50
برگزیدگان دهه سوم مسابقه رازهای آسمانی
برگزیدگان دهه سوم مسابقه رازهای آسمانی

برگزیدگان دهه سوم و پایانی ماه مبارک رمضان مسابقه قرآنی رازهای آسمانی با قرعه کشی در حضور نمازگزاران مشخص شد.

1396/04/07 10:37
برگزیدگان دهه دوم مسابقه رازهای آسمانی
برگزیدگان دهه دوم مسابقه رازهای آسمانی

برگزیدگان دهه دوم ماه مبارک رمضان مسابقه قرآنی رازهای آسمانی با قرعه کشی در حضور نمازگزاران مشخص شد.

1396/03/29 11:12
برگزیدگان دهه اول مسابقه رازهای آسمانی
برگزیدگان دهه اول مسابقه رازهای آسمانی

برگزیدگان دهه اول ماه مبارک رمضان مسابقه قرآنی رازهای آسمانی با قرعه کشی در حضور نمازگزاران مشخص شد.

1396/03/17 12:12
مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

طبق سنوات ماه های رمضان گذشته مسابقه رازهای آسمانی در خصوص مفاهیم قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان به صورت روزانه توسط پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم (عج) حوزه 105 فتح الفتوح برگزار میگردد.

1396/03/06 09:13
برگزیدگان جوایز ویژه مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد
برگزیدگان جوایز ویژه مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد

برگزیدگان جوایز ویژه مسابقه مفاهیم قرآنی که ویژه ایام ماه مبارک رمضان برگزار می گردید مشخص شد.

1395/04/26 09:25
تعداد شرکت کنندگان مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد
تعداد شرکت کنندگان مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد

آمار و اطلاعات کمی و کیفی مربوط به شرکت کنندگان مسابقه مفاهیم قرآنی که ویژه ایام ماه مبارک رمضان برگزار گردید مشخص شد.

1395/04/21 11:02
برگزیدگان پنج روز ششم مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد
برگزیدگان پنج روز ششم مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد

برگزیدگان پنج روز ششم مسابقه مفاهیم قرآنی که ویژه ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود مشخص شد.

1395/04/17 13:11
سؤالات روز سی ام مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
سؤالات روز سی ام مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

سؤالات روز سی ام مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی به منظور شرکت عموم علاقه مندان اعلام گردید.

1395/04/15 08:32
سؤالات روز بیست و نهم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
سؤالات روز بیست و نهم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

سؤالات روز بیست و نهم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی به منظور شرکت عموم علاقه مندان اعلام گردید.

1395/04/14 10:24
سؤالات روز بیست و هشتم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
سؤالات روز بیست و هشتم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

سؤالات روز بیست و هشتم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی به منظور شرکت عموم علاقه مندان اعلام گردید.

1395/04/13 11:30
برگزیدگان پنج روز پنجم مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد
برگزیدگان پنج روز پنجم مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد

برگزیدگان پنج روز پنجم مسابقه مفاهیم قرآنی که ویژه ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود مشخص شد.

1395/04/13 08:49
سؤالات روز بیست و هفتم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
سؤالات روز بیست و هفتم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

سؤالات روز بیست و هفتم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی به منظور شرکت عموم علاقه مندان اعلام گردید.

1395/04/12 11:27
سؤالات روز بیست و ششم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
سؤالات روز بیست و ششم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

سؤالات روز بیست و ششم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی به منظور شرکت عموم علاقه مندان اعلام گردید.

1395/04/11 15:42
سؤالات روز بیست و پنجم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
سؤالات روز بیست و پنجم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

سؤالات روز بیست و پنجم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی به منظور شرکت عموم علاقه مندان اعلام گردید.

1395/04/10 06:45
سؤالات روز بیست و چهارم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
سؤالات روز بیست و چهارم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

سؤالات روز بیست و چهارم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی به منظور شرکت عموم علاقه مندان اعلام گردید.

1395/04/09 09:18
سؤالات روز بیست و سوم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی
سؤالات روز بیست و سوم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی

سؤالات روز بیست و سوم مسابقه مفاهیم قرآنی رازهای آسمانی به منظور شرکت عموم علاقه مندان اعلام گردید.

1395/04/08 09:27
برگزیدگان پنج روز چهارم مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد
برگزیدگان پنج روز چهارم مسابقه مفاهیم قرآنی مشخص شد

برگزیدگان پنج روز چهارم مسابقه مفاهیم قرآنی که ویژه ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود مشخص شد.

1395/04/08 09:02

1 2 3