تاریخ : دوشنبه 07 آبان 14:31
کد خبر : 721032
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جمع آوری کمک های نقدی برای زلزله زدگان

به همت پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم(عج) انجام گرفت:

جمع آوری کمک های نقدی برای زلزله زدگان

به همت پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم(عج) حوزه 105 فتح الفتوح جمع آوری ادامه کمک های نقدی برای زلزله زدگان انجام گرفت.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بقیه الله الاعظم (عج)  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، در آستانه یکسالگی وقوع زلزله کرمانشاه جمع آوری کمک های نقدی برای زلزله زدگان به همت پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم(عج) حوزه 105 فتح الفتوح و با مشارکت خیرین انجام گرفت.

براساس این گزارش مجموع مبالغ جمع آوری شده از خیرین به میزان 200/000 تومان بود که به حساب سازندگی ناحیه شهید باهنر جهت زلزله زدگان کرمانشاه واریز شد.


جمع آوری کمک های نقدی برای زلزله زدگان جمع آوری کمک های نقدی برای زلزله زدگان

جمع آوری کمک های نقدی برای زلزله زدگان

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ