تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 15:07
کد خبر : 697798
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر

توسط جمعی از بسیجیان انجام شد:

پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر

پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر توسط جمعی از بسیجیان پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم (عج) حوزه 105 فتح الفتوح انجام شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بقیه الله الاعظم (عج)  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر توسط جمعی از بسیجیان پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم (عج) حوزه 105 فتح الفتوح انجام شد.


پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر

پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر

پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر پذیرایی از نمازگزاران عید سعید فطر


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ