تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 15:00
کد خبر : 697795
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جمع آوری زکات فطریه و نذورات مردمی

در طول برگزاری نماز عید فطر انجام شد:

جمع آوری زکات فطریه و نذورات مردمی

جمع آوری زکات فطریه ونذورات مردمی توسط پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم (عج) حوزه 105 فتح الفتوح در طول برگزاری نماز عید فطر انجام شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بقیه الله الاعظم (عج)  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، جمع آوری زکات فطریه و نذورات مردمی توسط پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم (عج) حوزه 105 فتح الفتوح در طول برگزاری نماز عید فطر انجام شد.


جمع آوری زکات فطریه ونذورات مردمی جمع آوری زکات فطریه ونذورات مردمی

جمع آوری زکات فطریه ونذورات مردمی جمع آوری زکات فطریه ونذورات مردمی


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ