تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 14:46
کد خبر : 697791
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

با همکاری و حضور جمعی از بسیجیان در ماه مبارک رمضان برگزار شد:

افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

با همکاری و حضور جمعی از بسیجیان پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم(عج) حوزه 105 فتح الفتوح در طول ماه مبارک رمضان برنامه افطاری در مسجد بقیه الله الاعظم(عج) برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بقیه الله الاعظم (عج)  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، با همکاری و حضور جمعی از بسیجیان پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم(عج) حوزه 105 فتح الفتوح در طول ماه مبارک رمضان برنامه افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج) برگزار شد.


افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج) افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج) افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج) افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج) افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج) افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

افطاری ساده در مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ