تاریخ : شنبه 19 خرداد 12:41
کد خبر : 695325
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

اهدای کارت اعضای عادی بسیج

به مناسبت میلاد امام حسن(ع) انجام گرفت:

اهدای کارت اعضای عادی بسیج

به مناسبت میلاد امام حسن(ع) اولین مرحله از کارت اعضای عادی بسیج در شبستان مسجد بقیه الله الاعظم(عج) اهدا شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بقیه الله الاعظم (عج)  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، در مراسمی و به مناسبت میلاد امام حسن(ع) اولین مرحله از کارت اعضای عادی بسیج در سال جاری و در شبستان مسجد بقیه الله الاعظم(عج) اهدا شد.


اهدای کارت اعضای عادی بسیج اهدای کارت اعضای عادی بسیج


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ