تاریخ : یکشنبه 23 ارديبهشت 10:50
کد خبر : 686955
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

غبارروبی از مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

توسط پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم(عج) انجام شد:

غبارروبی از مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

غبارروبی از مسجد بقیه الله الاعظم(عج) توسط جمعی از بسیجیان پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم(عج) حوزه 105 فتح الفتوح انجام شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بقیه الله الاعظم (عج)  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، شب گذشته در دهه تکریم مساجد غبارروبی از مسجد بقیه الله الاعظم(عج) توسط جمعی از بسیجیان پایگاه بقیه الله الاعظم(عج) حوزه 105 فتح الفتوح انجام شد.


غبارروبی از مسجد بقیه الله الاعظم(عج)

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ