تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 07:10
کد خبر : 476914
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

اولین دوره آموزش ضوابط ایست بازرسی

توسط پایگاه بقیه الله الاعظم(عج) برگزار گردید:

اولین دوره آموزش ضوابط ایست بازرسی

با هدف تامین امنیت شب های قدر توسط پایگاه بقیه الله الاعظم(عج) حوزه 105فتح الفتوح اولین دوره آموزش ضوابط ایست بازرسی ویژه اعضای پایگاه برگزار گردید.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج بقیه الله الاعظم (عج)  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، با هدف تامین امنیت شب های قدر توسط پایگاه بقیه الله الاعظم(عج) حوزه 105فتح الفتوح اولین دوره آموزش ضوابط ایست بازرسی ویژه اعضای پایگاه برگزار گردید.

بر اساس این گزارش این دوره عملیاتی به منظور شناسایی و پرورش استعداد پایگاه جهت انجام ماموریتهای احتمالی از رده های مافوق برنامه ریزی شده است.


اولین دوره آموزش ضوابط ایست بازرسی اولین دوره آموزش ضوابط ایست بازرسی

اولین دوره آموزش ضوابط ایست بازرسی

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ