پایگاه مقاومت بسیج بقیه الله الاعظم (عج)
 
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

رای به سایت :
100
محبوب

حسن قموشی رامندی

تاریخ شهادت:  1357-11-09
محل شهادت:  تظاهرات