پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
 
شنبه 01 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
337
محبوب
شهید حسن تهرانی مقدم
شهید حسن تهرانی مقدم

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در پی سیلی موشکی سپاه پاسداران به تروریست های تکفیری پوستر پدر موشکی ایران اسلامی، شهید حسن تهرانی مقدم را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/03/29 06:50
شهید دکتر مصطفی چمران
شهید دکتر مصطفی چمران

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در آستانه سالگرد شهادت دکتر چمران پوستر این شهید را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده است.

1396/03/31 20:00
شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/08/12 11:27
شهید مدافع حرم میثم نجفی
شهید مدافع حرم میثم نجفی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید مدافع حرم میثم نجفی را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/08/10 14:37
شهید مدافع حرم مهدی قاضی خانی
شهید مدافع حرم مهدی قاضی خانی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید مدافع مهدی قاضی خانی را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/08/09 08:24
شهدای مدافع حرم
شهدای مدافع حرم

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهدای مدافع حرم را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/08/08 12:46
شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی
شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/08/07 14:11
شهید مدافع حرم سید حمید تقوی
شهید مدافع حرم سید حمید تقوی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید مدافع سید حمید تقوی را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/08/07 13:19
شهید مدافع حرم سجاد طاهری نیا
شهید مدافع حرم سجاد طاهری نیا

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید مدافع حرم سجاد طاهری نیا را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/08/07 12:29
شهید مدافع حرم مهدی حیدری
شهید مدافع حرم مهدی حیدری

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید مدافع حرم مهدی حیدری را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/08/07 12:07
شهید راه اجرای عدالت
شهید راه اجرای عدالت

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فح الفتوح به مناسبت سالروز شهادت آیت الله قدوسی پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

1395/06/14 16:03
شهید باقری
شهید باقری

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید باقری را تحت عنوان مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/06/03 12:02
شهید باهنر
شهید باهنر

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی پوستر شهید باهنر را تحت عنوان مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/06/03 11:24
پوستر شهید رجایی
پوستر شهید رجایی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی پوستر شهید رجایی را تحت عنوان مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/06/03 10:38
شهید عبدالحسین برونسی
شهید عبدالحسین برونسی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید عبدالحسین برونسی را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

1395/06/01 13:31
شهید سیدعلی اندرزگو
شهید سیدعلی اندرزگو

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در آستانه سالروز شهادت سیدعلی اندرزگو پوستر این شهید والامقام را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده است.

1395/06/02 22:30