پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
 
چهارشنبه 30 خرداد 1397 -

رای به سایت :
340
محبوب
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)

دوشنبه شب گذشته جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/10/20 19:09