پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
334
محبوب
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)

دوشنبه شب گذشته جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/10/20 19:09