پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
 
یکشنبه 25 آذر 1397 -

رای به سایت :
340
محبوب
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)

دوشنبه شب گذشته جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/10/27 09:42
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)

دوشنبه شب گذشته جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/10/20 22:39
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)

شب گذشته اولین جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پس از انتصاب فرمانده جدید این پایگاه برگزار شد.

1396/07/18 11:22
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)

عصر روز گذشته با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح جلسه هفتگی یاد یاران این پایگاه با حضور جمعی از شورای فرماندهی حوزه 105 برگزار شد.

1395/05/20 09:50
طرح فجر صالحین در پایگاه امام رضا (ع)
طرح فجر صالحین در پایگاه امام رضا (ع)

چهارشنبه شب با حضور ارزیاب طرح فجر صالحین سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ و جمعی از اعضای شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع) این طرح در این پایگاه اجرا شد.

1394/09/27 11:29
جلسه شورا پایگاه امام رضا (ع)
جلسه شورا پایگاه امام رضا (ع)

عصر روز گذشته جلسه شورا پایگاه امام رضا (ع) با حضور جمعی از اعضای شورای فرماندهی این پایگاه برگزار شد.

1394/05/14 17:12