پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
 
شنبه 02 تير 1397 -

رای به سایت :
340
محبوب
شهید دکتر مصطفی چمران
شهید دکتر مصطفی چمران

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در آستانه سالگرد شهادت دکتر چمران پوستر این شهید را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده است.

1396/03/31 20:00
طرح دوم سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
طرح دوم سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران پوستری را در قالب مجموعه یادمان شهدای طراحی و منتشر کرده اند.

1395/03/31 20:00
سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران پوستری را در قالب مجموعه یادمان شهدای طراحی و منتشر کرده اند.

1395/03/31 12:30