پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
 
دوشنبه 28 خرداد 1397 -

رای به سایت :
340
محبوب
یک صفحه از نهج البلاغه را دیده و بقیه را ندیده
یک صفحه از نهج البلاغه را دیده و بقیه را ندیده

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) سخنان آیت الله مکارم شیرازی در واکنش به سخنان یکی از دولت مردان را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/03/28 10:55
حقوق های نجومی وجدان جامعه را جریحه دار کرده است
حقوق های نجومی وجدان جامعه را جریحه دار کرده است

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح سخنان امروز آیت الله مکارم شیرازی در خصوص حقوق های نجومی را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1395/10/22 07:33
شایعه پراکنی بلای جان جامعه شده است
شایعه پراکنی بلای جان جامعه شده است

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح سخنان آیت الله مکارم شیرازی را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1395/08/05 07:55
آیا شیعیان حضرت علی (ع) هستیم؟
آیا شیعیان حضرت علی (ع) هستیم؟

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح انتقاد شدید آیت الله مکارم شیرازی نسبت به حقوق های نجومی مدیران را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1395/04/09 14:33
تنها راه این است که قوی باشیم
تنها راه این است که قوی باشیم

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح سخنان صبح امروز آیت الله مکارم شیرازی را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1395/03/26 08:28
حادثه ای که در افکار ساده اندیشان زلزله افکند
حادثه ای که در افکار ساده اندیشان زلزله افکند

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح سخنان صبح امروز آیت الله مکارم شیرازی را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1395/03/26 08:23
پوستر مبادا مسئولان دولتی نتیجه انتخابات را دلیل رضایت مردم از وضع موجود تلقی کنند
پوستر مبادا مسئولان دولتی نتیجه انتخابات را دلیل رضایت مردم از وضع موجود تلقی کنند

پوستر طراحی و منتشر شده توسط اعضای گروه فاتحین در کانون ضفای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در خصوص سخنان آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج از فقه صبح امروز

1394/12/12 07:44
پوستر نفوذی ها منتظر ماهی گیری از آب گل آلود
پوستر نفوذی ها منتظر ماهی گیری از آب گل آلود

پوستر طراحی و منتشر شده توسط اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در واکنش آیت لله مکارم شیرازی به شهادت عالم مجاهد شیخ نمر

1394/10/14 11:08
پوستر تعجب است هنوز برخی خوش بین هستند
پوستر تعجب است هنوز برخی خوش بین هستند

پوستر طراحی و منتشر شده توسط اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در خصوص سخنان صبح امروز آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه

1394/10/09 07:05
شعر آیت الله مکارم در مورد گروه های تکفیری
شعر آیت الله مکارم در مورد گروه های تکفیری

پوستر تولید شده توسط قرارگاه فضای مجازی حوزه 105 فتح الفتوح در خصوص شعر جدید آیت الله مکارم شیرازی (حفظه الله) در رابطه با وضعیت فعلی جهان و گروه های تکفیری

1394/05/06 08:38