پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
 
جمعه 04 اسفند 1396 -

رای به سایت :
337
محبوب

ساخت نخستین کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای ایران
پوستر/
ساخت نخستین کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای ایران
    تاریخ› یکشنبه 03 مرداد 1395 - 15:08

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در پی ساخت نخستین کشتی تحقیقاتی اقیانویس پیمای یران با اتکا به توان داخلی پوستری را طراحی و منتشر کرده اند

RSS