پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
 
جمعه 30 تير 1396 -

رای به سایت :
315
محبوب

جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396 - 10:33

عصر روز سه شنبه هفته گذشته جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› جمعه 19 آذر 1395 - 11:47

عصر روز سه شنبه جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع)
سه شنبه شب برگزار شد:
جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› جمعه 12 آذر 1395 - 14:01

سه شنبه شب جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه مطابق روال هر هفته برگزار شد.

جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع)
سه شنبه شب برگزار شد:
جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› جمعه 28 آبان 1395 - 07:26

سه شنبه شب جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح مطابق روال معمول با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

دوره آموزش مقدماتی مربیان حلقات صالحین
طی دیروز و امروز برگزار شد:
دوره آموزش مقدماتی مربیان حلقات صالحین
    تاریخ› جمعه 21 آبان 1395 - 14:27

روز گذشته و امروز دوره آموزش مقدماتی مربیان حلقات صالحین در ناحیه مقداد با حضور مربیان حلقات صالحین برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
شب گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 05 آبان 1395 - 10:25

شب گذشته جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
شب گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 28 مهر 1395 - 09:36

شب گذشته جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

میقات مربیان صالحین تهران بزرگ
صبح روز گذشته برگزار شد:
میقات مربیان صالحین تهران بزرگ
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 07:36

صبح روز گذشته میقات مربیان صالحین پایگاه های سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مصلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 10 شهريور 1395 - 07:24

عصر روز گذشته جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شدد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:29

عصر روز گذشته با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح جلسه هفتگی این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 30 تير 1395 - 07:54

عصر روز گذشته طبق روال معمول جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 23 تير 1395 - 08:31

عصر روز گذشته جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) مطابق روال معمول با حضور جمعی از بسجیان این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› جمعه 18 تير 1395 - 09:46

جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز سه شنبه با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

زیارت قبور مطهر شهدای گمنام بوستان پرواز
شب گذشته انجام شد:
زیارت قبور مطهر شهدای گمنام بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 28 خرداد 1395 - 14:34

شب گذشته فرمانده و جمعی از اعضای شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع) پس از افطار با حضور در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز به زیارت قبور مطهر این شهدا پرداختند.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 19 خرداد 1395 - 09:05

عصر روز گذشته جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در اولین روز از ماه مبارک رمضان با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 13 خرداد 1395 - 08:10

عصر روز سه شنبه جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395 - 09:13

عصر روز سه شنبه جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 - 07:33

عصر رو گذشته جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395 - 08:10

جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه امام رضا (ع) عصر روز گذشته با حضور جمعی از بسیجیان این پیگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
عصر روز گذشته برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 25 فروردين 1395 - 07:31

عصر روز گذشته دومین جلسه هفتگی یادیاران پایگاه امام رضا (ع) در سال جدید با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

1 2