پایگاه مقاومت بسیج الرسول (ص)
 
پنجشنبه 29 شهريور 1397 -

رای به سایت :
17
محبوب

مسابقات دارت در حضور فرماندهی پایگاه الرسول با نظارت معاونت تربیت بدنی انجام شد
پس از جلسه هفتگی انجام شد
مسابقات دارت در حضور فرماندهی پایگاه الرسول با نظارت معاونت تربیت بدنی انجام شد
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 1396 - 22:14

در این مسابقات که با حضور فرماندهی پایگاه الرسول (ص) و با نظارت معاونت تربیت بدنی برپا گشت جوایزی به نفرات اول تا سوم نیز اعطا شد

RSS