پایگاه مقاومت بسیج الرسول (ص)
 
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
19
محبوب

جلسه ی اتاق فکر پایگاه الرسول(ص)
جلسه ی اتاق فکر پایگاه الرسول(ص)
    تاریخ› پنجشنبه 29 مرداد 1394 - 22:10

روز گذشته در دفتر پایگاه الرسول(ص) جلسه توجیهی اعضای عملیات فرهنگی با حضور مسئولین کانون فضای مجازی پایگاه برگزار شد.

RSS