پایگاه مقاومت بسیج الرسول (ص)
 
دوشنبه 28 خرداد 1397 -

رای به سایت :
15
محبوب

جلسه ی اتاق فکر پایگاه الرسول(ص)
جلسه ی اتاق فکر پایگاه الرسول(ص)
    تاریخ› پنجشنبه 29 مرداد 1394 - 17:40

روز گذشته در دفتر پایگاه الرسول(ص) جلسه توجیهی اعضای عملیات فرهنگی با حضور مسئولین کانون فضای مجازی پایگاه برگزار شد.

RSS