پایگاه مقاومت بسیج شهدای 72تن
 
جمعه 30 شهريور 1397 -

رای به سایت :
106
محبوب
پیام تسلیت بسیجیان و شورای پایگاه 72 تن به فرماندهی محترم
پیام تسلیت بسیجیان و شورای پایگاه 72 تن به فرماندهی محترم

پیام تسلیت بسیجیان و شورای پایگاه 72 تن حوزه 105 فتح الفتوح به فرماندهی محترم پایگاه فوق الذکر منتشر شد.

1396/12/19 09:12