پایگاه مقاومت بسیج شهدای 72تن
 
یکشنبه 30 دي 1397 -

رای به سایت :
107
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 105 فتح الفتوح ›› پایگاه مقاومت بسیج شهدای 72تن
2
محبوب  
رای به خبر :
دسته بندی و بسته بندی کمک های مردمی توسط بسیجیان پایگاه 72 تن
طی دو شب گذشته انجام شد

دسته بندی و بسته بندی کمک های مردمی توسط بسیجیان پایگاه 72 تن

طی دو شب گذشته بسیجیان پایگاه شهدای 72 تن حوزه 105 فتح الفتوح به دسته بندی و بسته بندی کمک های مردمی پرداختند.
calendar
تاریخ : 1396/08/28 - 15:17

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای 72تن  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، طی دو شب گذشته بسیجیان پایگاه شهدای 72 تن حوزه 105 فتح الفتوح به دسته بندی و بسته بندی کمک های مردمی پرداختند. 

لوازم کمکی مردم به قدری زیاد بودند که فضای ورودی مسجد صاحب الزمان (عج) را پر کردند و ساعت ها طول کشید تا تمامی لوازم مرتب و منظم شوند. فرمانده و بسیجیان پایگاه 72 تن پس از دسته بندی به بسته بندی آنها توسط گونی و جعبه های کارتنی پرداختند و به وسیله کامیون راهی کرمانشاه کردند .


کمک های مردمی زلزله غرب کشور
کمک های مردمی زلزله غرب کشور
کمک های مردمی زلزله غرب کشور
کمک های مردمی زلزله غرب کشور
کمک های مردمی زلزله غرب کشور
کمک های مردمی زلزله غرب کشور
کمک های مردمی زلزله غرب کشور
کمک های مردمی زلزله غرب کشور
انتهای پیام /مطالب مرتبط