پایگاه مقاومت بسیج شهدای 72تن
 
جمعه 28 دي 1397 -

رای به سایت :
107
محبوب

حجت ملا آقایی

تاریخ شهادت:  1366-09-02
محل شهادت:  شلمچه

شهید پرسنل جهاد سازندگی منطقه یوسف آباد و  از نیروهای فرماندهی رزمی استان تهران بود که از طریق جهاد سازندگی به جبهه اعزام و در سال 1366 در منطقه شلمچه به درجه شهادت نائل شد. ایشان فردی وارسته بود که چیزی را برای خود نمی خواست و همه چیز را برای دیگران می خواست. به حق و ناحق اعتقاد داشت. زندگی ساده داشتند.