پایگاه مقاومت بسیج شهدای 72تن
 
دوشنبه 27 اسفند 1397 -

رای به سایت :
107
محبوب

جواد موحدی

تاریخ شهادت:  1367-05-05
محل شهادت:  پاسگاه زید

شهید بزرگ شده مسجد بود. از 4 سالگی مکبر حسینیه سنندج بود. مقید به نماز ، روزه ، نماز شب ، مسجد و تمام اصول اخلاقی بود. به اتفاق داماد خانواده ، بنیان گذار بسیج قصر فیروزه بود. مداحی نیز می کرد. در سال 1365 ، زمانیکه دانش آموز سال دوم دبیرستان بود که از طریق بسیج دانش آموزی به جبهه اعزام و جزء نیروهای لشگر محمد رسول الله شد. در ابتدا امدادگر بود ولی بعدها آر پی جی زن لشگر شد. دوبار مجروح و یکبار شیمیائی گشت. در جبهه نیز مداحی می کرد تا اینکه در تاریخ 5/5/67 به درجه شهادت نائل گردید.
مادر شهید در ذکر خاطره ای از شهید بزرگوار، عنوان کرد که در ابتدا نه تنها من با جبهه رفتن پسرم که فرزند ارشدم بود موافق نبودم بلکه در هر عملیات نیز صدقه میدادم که آسیبی به وی نرسد لذا در مرخصیها صحیح و سالم برمی گشت و دلیل شهید نشدن خودش را، عدم رضایت مادرش درخصوص با شهادت خود می دانست. مادر شهید در مجلسی با دیدن همسر و فرزندان شهدا دعا می کند که خدایا اگر قرار است کسی شهید شود بهتر است فرزند من در اولویت باشد تا اینکه همسری بی شوهر و کودکی بی پدر شود. 6 ، 7 روز بعد از این دعای مادر و رضایت وی با شهادت فرزندش ، شهید به فیض شهادت نائل می گردد.