تاریخ : پنجشنبه 16 آذر 13:21
کد خبر : 616284
سرویس خبری : سایر محتوای علم و فنآوری
 

ویزیت رایگان دندانپزشکی

ویزیت رایگان دندانپزشکی

به همت بسیجیان پایگاه نصر جعفری ویزیت رایگان دندانپزشکی انجام شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج نصر جعفری  حوزه 120 نورالهدی  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،به همت بسیجیان پایگاه نصر جعفری ویزیت رایگان دندانپزشکی انجام شد. این مراسم در تاریخ 96/9/8 از ساعت 15 الی17 در محل پایگاه برگزار شد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ