تاریخ : شنبه 21 مهر 07:00
کد خبر : 719291
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

حضور سرهنگ رشیدی در حوزه 124 اخلاص

حضور سرهنگ رشیدی در حوزه 124 اخلاص

جلسه ای با حضور فرمانده ناحیه شهیدباهنر در حوزه124 اخلاص برگزار گردید.

به گزارش قسم از حوزه 124 اخلاص  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،جلسه ای با حضور فرمانده ناحیه باهنر جناب آقای سرهنگ رشیدی و هیئت همراه در حوزه 124 اخلاص صورت گرفت،این جلسه با حضور اعضای شورا و فرمانده هان پایگاه های تابع صورت گرفت.در این جلسه جناب آقای سردار رشیدی با اعضاء شورا و فرماندهان آشنا شدند. وهمچنین از انتقادات و پبشنهادات استقبال کردند.و در انتهای جلسه کیلپی از نمونه کارهای حوزه پخش شد.

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ