رای به سایت :
298
محبوب
حوزه 124 اخلاص
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
سه شنبه 28 اسفند 1397 -

دوره آموزش عادی به فعال با نام شهید نادر مهدوی برگزار شد
دوره آموزش
دوره آموزش عادی به فعال با نام شهید نادر مهدوی برگزار شد
    تاریخ› جمعه 06 شهريور 1394 - 22:20

حوزه 124 اخلاص دوره آموزش عادی به فعال خود را با حضور بسیجیان عادی برگزار کرد

دوره آموزش عادی (مقدماتی مرحله اول) در پایگاه الزهرا (س) برگزار شد
دوره آموزش
دوره آموزش عادی (مقدماتی مرحله اول) در پایگاه الزهرا (س) برگزار شد
    تاریخ› جمعه 06 شهريور 1394 - 21:07

پایگاه الزهرا(س) حوزه 124 اخلاص دوره اموزش بدو ورود یاران بسیج را برگزار نمود

افطاری حلقه های نوجوان پایگاه شهید سیادت
افطاری
افطاری حلقه های نوجوان پایگاه شهید سیادت
    تاریخ› چهارشنبه 24 تير 1394 - 06:28

پایگاه شهید سیادت هر چهارشنبه میزبان حلقه های نوجوان و روزه اولی های پایگاه می باشد ...

کاربردهای عجیب نوشابه
دانستنی ها
کاربردهای عجیب نوشابه
    تاریخ› چهارشنبه 17 تير 1394 - 16:45

توزیع‌کنندگان اصلی کوکاکولا بیش از ۲۰ سال است که از کوکاکولا برای تمیز کردن موتور کامیونهای خود استفاده می‌کنند

برنامه کلاس های قرانی در واحد خواهران پایگاه مهدی (عج)
طرح نشاط و تعالی
برنامه کلاس های قرانی در واحد خواهران پایگاه مهدی (عج)
    تاریخ› پنجشنبه 21 خرداد 1394 - 02:50

واحد فرهنگی خواهران مسجد مهدی (عج) حوزه 124 اخلاص کلاس های قرآنی زیر را برای ترم تابستان برگزار می نماید

نظارت ستادی بسیج خواهران نمسا از حلقه های صالحین پایگاههای حوزه 124 اخلاص
نظارت ستادی
نظارت ستادی بسیج خواهران نمسا از حلقه های صالحین پایگاههای حوزه 124 اخلاص
    تاریخ› سه شنبه 12 خرداد 1394 - 05:01

پایگاههای حوزه 124 اخلاص روز دوشنبه 11 خرداد ماه میزبان مسئولین صالحین نمسا بودند .

اولین جلسه توجیهی حفاظت در حوزه 124 اخلاص برگزار گردید
جلسه توجیهی
اولین جلسه توجیهی حفاظت در حوزه 124 اخلاص برگزار گردید
    تاریخ› دوشنبه 11 خرداد 1394 - 02:56

جلسه توجیه مسائل حفاظتی با حضور اعضای شورای حوزه و فرماندهان پایگاهها برگزار گردید .

اولین جلسه معاونت بسیج سازندگی حوزه 124 اخلاص
جلسه
اولین جلسه معاونت بسیج سازندگی حوزه 124 اخلاص
    تاریخ› چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 - 05:56

معاونت بسیج سازندگی حوزه 124 اخلاص اولین جلسه در سال جدید را برگزار نمود

اولین جلسه نیروی انسانی حوزه 124 اخلاص با پایگاههای تابعه
جلسه
اولین جلسه نیروی انسانی حوزه 124 اخلاص با پایگاههای تابعه
    تاریخ› دوشنبه 28 ارديبهشت 1394 - 06:10

معاونت نیروی انسانی حوزه 124 اخلاص اولین جلسه خود با مسئولین نیروی انسانی پایگاه را برگزار نمود.

مبانی کاربردی قراردادهای دولتی
کلیات قراردادهای حقوقی
مبانی کاربردی قراردادهای دولتی
    تاریخ› چهارشنبه 17 دي 1393 - 19:34

قرارداد عمومی قراردادهایی را گویند که یک طرف آن دولت، و طرف دیگر آن یک شخصی حقوقی خصوصی اعم از داخلی یا خارجی است»

عروسک های نمدی
عروسک های نمدی
    تاریخ› یکشنبه 07 دي 1393 - 16:14

اگر بدنبال یک فعالیت ساده و کم خرج و جذاب هستید ...

انواع بیمه
انواع بیمه
    تاریخ› یکشنبه 07 دي 1393 - 14:37

ﻫﺪف ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺴﺎرت ﺣﻔﻆ ﺳﻘﻒ داراﯾﯽ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﺮاﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺒﻠﻐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﻪ ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه ﺳـﻄﺢ داراﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﻣﻮال و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺑﯿﻤﻪ اﻣﻮال، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ....

مقدمه حقوق بیمه
حقوق
مقدمه حقوق بیمه
    تاریخ› یکشنبه 07 دي 1393 - 14:18

ﺑﯿﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ازای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻃـﺮف دﯾﮕﺮ او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ و ﻃﺮف ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﯿﻤـﻪ ﮔـﺬار، وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﯽﭘﺮدازد ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﻪ ﺷـﻮد ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﯿﻤـﻪ ﮔﻮﯾﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻗـﺮارداد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ .

نکاتی صادقانه برای تهیه ی عسل
دانستنی های
نکاتی صادقانه برای تهیه ی عسل
    تاریخ› سه شنبه 25 آذر 1393 - 14:30

عسل موجود در بازارهای ایران و جهان بر 3 نوع است که هر یک از آن ها شامل چند گروه می شوند

تفسیر سوره نصر... به بهانه 28 صفر
28 صفر
تفسیر سوره نصر... به بهانه 28 صفر
    تاریخ› دوشنبه 24 آذر 1393 - 18:00

هنگامى که این سوره نازل شد و پیغمبر اکرم (صلى‏ الله‏ علیه ‏وآله‏ وسلّم‏) آن را بر یاران خود تلاوت کرد همگى خوشحال و خوشدل شدند ، ولى عباس عموى پیامبر (صلى ‏الله‏ علیه‏ وآله‏ وسلّم‏) که آن را شنید گریه کرد ، پیغمبر (صلى‏ الله‏ علیه‏ وآله‏ وسلّم‏) فرمود : اى عمو چرا گریه مى‏ کنى ؟ عرض کرد گمان مى‏کنم خبر رحلت شما در این سوره داده شده ‏اى رسول خدا ! فرمود : مطلب همانگونه است که تو مى ‏گوئى.

امر به معروف !
امر به معروف !
    تاریخ› دوشنبه 24 آذر 1393 - 16:53

گاهی تکرار خیلی موثر تر است

امر به معروف !
چگونه فریضه امر به معروف را انجام دهیم
امر به معروف !
    تاریخ› دوشنبه 24 آذر 1393 - 16:32

گران فروشی ممنوع

آموزش کیک مرغ
غذاکده
آموزش کیک مرغ
    تاریخ› جمعه 21 آذر 1393 - 17:46

اگر بدنبال یک پیش غذای خوشمزه و بی دردسر هستید از یادگیری کیک مرغ چشم پوشی نکنید

آخرین روز کلاسهای عادی به فعال حوزه 124
هفته بسیج
آخرین روز کلاسهای عادی به فعال حوزه 124
    تاریخ› سه شنبه 04 آذر 1393 - 03:34

کلاسهای عادی به فعال حوزه 124 اخلاص با عنوان شهید فوزیه شیردل روز دوسنبه به پایان رسید.

فراخوان گردان کوثر به مناسبت هفته بسیج
هفته بسیج
فراخوان گردان کوثر به مناسبت هفته بسیج
    تاریخ› پنجشنبه 29 آبان 1393 - 02:32

حوزه 124 اخلاص ، اعضای جدید گردان کوثر حوزه را فراخوان کرد .

RSS
1 2