رای به سایت :
2812
محبوب
حوزه 123 نبی اکرم(ص)
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
پنجشنبه 28 دي 1396 -
گزارش معاونتهای ستاد حوزه 123 نبی اکرم(ص)
گزارش معاونتهای ستاد حوزه 123 نبی اکرم(ص)

معاونتهای محترم ستاد حوزه 123 نبی اکرم(ص) در مورخه بیست و دوم آذرماه نود و شش در باره عملکرد پایگاههای تابعه گزارش ایراد نمودند.
calendar
تاریخ : 1396/09/23 - 00:18
0
محبوب  
رای به خبر :