رای به سایت :
2818
محبوب
حوزه 123 نبی اکرم(ص)
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
پنجشنبه 22 آذر 1397 -

برگزاری جلسه معاونت بازرسی حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص)
برگزاری جلسه معاونت بازرسی حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص)

جلسه معاونت بازرسی حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص) و مسئولین معاونت بازرسی پایگاه های تابعه در محل ستاد حوزه برگزار شد.

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/10/21
جلسه مشترک حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)
جلسه مشترک حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)

جلسه شورای فرماندهی حوزه 123 و فرماندهان پایگاه های تابعه در ستاد حوزه انجام شد.

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/04/18
جلسه شورای فرماندهی حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)
جلسه شورای فرماندهی حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)

جلسه شورای فرماندهی حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص) با حضور فرماندهان پایگاه های تابعه برگزار شد.

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/01/26
اولین همایش مشترک امام جماعت مساجد و فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه ۱۲۳ حضرت نبی اکرم (ص)
اولین همایش مشترک امام جماعت مساجد و فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه ۱۲۳ حضرت نبی اکرم (ص)

حضور فرمانده محترم پایگاه بسیج شهید سیادت در اولین همایش مشترک امام جماعت مساجد و فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه ۱۲۳ حضرت نبی اکرم (ص)

پایگاه مقاومت بسیج شهیدان سیادت 1395/10/21
جلسه فرماندهان پایگاه های حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)
جلسه فرماندهان پایگاه های حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)

جلسه فرماندهان پایگاه های حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص) به روایت تصویر

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1395/10/12