رای به سایت :
2818
محبوب
حوزه 123 نبی اکرم(ص)
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
پنجشنبه 22 آذر 1397 -

حضور مسِئولین در راهپیمایی 22 بهمن
حضور مسِئولین در راهپیمایی 22 بهمن

مسئولین با حضور در راهپیمایی 22 بهمن نشان دادند که هیشه درکنار مردم هستند.

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/11/22
حضور نیروهای انتظامی وهلال احمر
حضور نیروهای انتظامی وهلال احمر

نیروی انتظامی وهلال احمر در این راهپیمایی باشکوه حضور یافتند.

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/11/22
جلسه قرارگاه  جذب شهید واضحی فرد در حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)
جلسه قرارگاه جذب شهید واضحی فرد در حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)

جلسه قرارگاه جذب شهید واضحی فرد با حضور فرماند هان و نیروی انسانی پایگاه ها در حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص) برگزار گردید

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/10/20
جلسه اتاق وضعیت معاونت اطلاعات حوزه١٢٣ حضرت نبی اکرم(ص)
جلسه اتاق وضعیت معاونت اطلاعات حوزه١٢٣ حضرت نبی اکرم(ص)

حضور مسئول معاونت اطلاعات ناحیه شهید باهنر در جلسه اتاق وضعیت معاونت اطلاعات حوزه ١٢٣ حضرت نبی اکرم(ص)

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/10/06
جلسه هم اندیشی معاونت اطلاعات حوزه ١٢٣ حضرت نبی اکرم(ص) برگزار شد
جلسه هم اندیشی معاونت اطلاعات حوزه ١٢٣ حضرت نبی اکرم(ص) برگزار شد

جلسه معاونت اطلاعات حوزه مقاومت بسیج حضرت نبی اکرم (ص) برگزار شد.

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/08/23
حضور فرمانده ناحیه شهید باهنر در جلسه شورای فرهنگی حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)
حضور فرمانده ناحیه شهید باهنر در جلسه شورای فرهنگی حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)

جلسه شورای فرهنگی در پایگاه شهید بهشتی با حضور فرمانده ناحیه شهید باهنر برگزار شد.

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/08/03
جلسه شورای فرهنگی در پایگاه شهید بهشتی
جلسه شورای فرهنگی در پایگاه شهید بهشتی

حضور فرماندهان ناحیه شهید باهنر و حوزه 123 نبی اکرم(ص) و پایگاه شهید بهشتی درجلسه شورای فرهنگی .

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/08/03
حضور مسئول معاونت تربیت آموزش ناحیه شهید باهنر و حوزه ١٢٣در پایگاه شهید سیادت
حضور مسئول معاونت تربیت آموزش ناحیه شهید باهنر و حوزه ١٢٣در پایگاه شهید سیادت

مسئولین معاونت تربیت آموزش ناحیه شهید باهنر و حوزه ١٢٣حضرت نبی اکرم (ص) از پایگاه شهید سیادت بازدید کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهیدان سیادت 1396/07/13
فرمانده ناحیه شهید باهنر در پایگاه شهید بهشتی حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص)
فرمانده ناحیه شهید باهنر در پایگاه شهید بهشتی حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص)

حضور فرمانده ناحیه شهید باهنر در پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی از حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/06/01
جلسه شورای حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص) با فرمانده ناحیه شهید باهنر
جلسه شورای حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص) با فرمانده ناحیه شهید باهنر

جلسه شورای حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص) با فرمانده ناحیه شهید باهنر برگزار شد

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/06/01
حضور شورای فرماندهی در نماز جماعت مسجد امام زمان(عج)
حضور شورای فرماندهی در نماز جماعت مسجد امام زمان(عج)

فرمانده ناحیه بهمراه فرمانده و شورای فرماندهی حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص) در نماز جماعت مسجد امام زمان (عج) شرکت کردند.

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/06/01
جلسه واضحی فرد ناحیه شهید باهنر در حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص)
جلسه واضحی فرد ناحیه شهید باهنر در حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص)

جلسه واضحی فرد ناحیه شهید باهنر در حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص) برگزار شد.

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/05/31

1 2 3 4... 21