رای به سایت :
2815
محبوب
حوزه 123 نبی اکرم(ص)
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
دوشنبه 28 خرداد 1397 -

جلسه بازدید از حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)
جلسه بازدید از حوزه 123 حضرت نبی اکرم (ص)

حضور نماینده قرارگاه ثارالله در ستاد حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص)

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1396/10/14
در ادامه رزمایش اقتدار ثارالله صورت گرفت
در ادامه رزمایش اقتدار ثارالله صورت گرفت

برگزاری تور ایست و بازرسی بر اساس ابلاغ قرارگاه ثارالله

حوزه 123 نبی اکرم(ص) 1348/10/11