رای به سایت :
6
محبوب
حوزه 120 نورالهدی
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
شنبه 04 اسفند 1397 -

جلسه ی توجیهی
جلسه ی توجیهی "مدافعان حرم و حریم خانواده" شورای حوزه 120 نورالهدی برگزار می شود
    تاریخ› یکشنبه 20 تير 1395 - 00:25

به همت بسیجیان حوزه ی 120 نور الهدی از ناحیه ی مقاومت شهید باهنر جلسه ی توجیهی "مدافعان حرم و حریم خانواده" شورای حوزه 120 نورالهدی برگزار می شود.

دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا
    تاریخ› یکشنبه 30 آذر 1393 - 23:35

دیدار و سرکشی از خانواده محترم شهید احمد طالبی به همت بسیجیان حوزه 120 نورالهدی صورت پذیرفت.

دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا
    تاریخ› یکشنبه 30 آذر 1393 - 23:34

دیدار و سرکشی از خانواده محترم شهید مجتبی نظری به همت بسیجیان حوزه 120 نورالهدی صورت پذیرفت.

دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا
    تاریخ› یکشنبه 30 آذر 1393 - 23:32

دیدار و سرکشی از خانواده محترم شهید فرامرز سبحانی به همت بسیجیان حوزه 120 نورالهدی صورت پذیرفت.

دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا
    تاریخ› یکشنبه 30 آذر 1393 - 23:30

دیدار و سرکشی از خانواده محترم شهید محمد حسینی به همت بسیجیان حوزه 120 نورالهدی صورت پذیرفت.

RSS