رای به سایت :
6
محبوب
حوزه 120 نورالهدی
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
چهارشنبه 28 آذر 1397 -

 نصب پرچم جمهوری اسلامی بر درب منازل
نصب پرچم جمهوری اسلامی بر درب منازل

به همت بسیجیان حوزه ی 120 نورالهدی نصب پرچم جمهوری اسلامی بر درب منازل انجام شد.

حوزه 120 نورالهدی 1396/12/07