تاریخ : سه شنبه 15 خرداد 14:46
کد خبر : 693893
سرویس خبری : انتظامی و قضائی
 

ارتقا سطح امنیت

برگزار شد:

ارتقا سطح امنیت

تور ایست و بازرسی توسط تیم عملیات حوزه ١١٩ محمد امین (ص)در یکی از نقاط محدوده استحفاظی این حوزه برگزار شد.

به گزارش قسم از حوزه 119 محمد امین(ص)  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،با هماهنگی مراجع ذیربط به همت تیم عملیات یکی از پایگاه های تابعه حوزه  ١١٩ محمد امین (ص) تور ایست و بازرسی در یکی از نقاط محدوده استحفاظی این حوزه برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ