رای به سایت :
256
محبوب
حوزه 119 محمد امین(ص)
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
دوشنبه 01 بهمن 1397 -
جعل نامه سازمانی توسط کانال های معاند و منافق
افشای دروغ

جعل نامه سازمانی توسط کانال های معاند و منافق

باز هم آمد نیوز و دروغی دیگر نامه ای که مضحکانه جعل شد...
calendar
تاریخ : 1396/10/28 - 12:55
1
محبوب  
رای به خبر :