رای به سایت :
256
محبوب
حوزه 119 محمد امین(ص)
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
جمعه 26 مرداد 1397 -

مراسم تشییع پیکر شهید امیرسعید قاسمی
مراسم تشییع پیکر شهید امیرسعید قاسمی

پیکر شهید امیر سعید قاسمی بعد از ۳۴سال انتظار در شهرک کیهان فرحزاد تشییع شد.

حوزه 119 محمد امین(ص) 1397/03/15