رای به سایت :
34
محبوب
حوزه 117 نینوا
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
یکشنبه 30 دي 1397 -
بازهم ضد انقلاب نامه ای از سپاه را جعل کرد!
به همت قرارگاه فضای مجازی ناحیه شهید باهنر طراحی شد :

بازهم ضد انقلاب نامه ای از سپاه را جعل کرد!

بازهم ضد انقلاب نامه ای از سپاه راه جعل کرد که در پوستری برخی دلایل جعلی بودن این نامه منتشر شده است.
calendar
تاریخ : 1396/10/30 - 10:20
1
محبوب  
رای به خبر :