رای به سایت :
33
محبوب
حوزه 117 نینوا
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
شنبه 27 مرداد 1397 -

شیعه انگلیسی
شیعه انگلیسی

قرارگاه فضای مجازی حوزه مقاومت بسیج 117 نینوا با هدف اطلاع رسانی بیشتر ، طرح اینفوگرافی "شیعه انگلیسی " را بازنشر کرد.

حوزه 117 نینوا 1396/12/20