تاریخ : دوشنبه 18 دي 22:19
کد خبر : 636806
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جلسه جنگ‌ نرم

جلسه جنگ‌ نرم

جلسه جنگ نرم حوزه ۱۰۷ بیت المقدس دوشنبه در محل حوزه برگزار گردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ