رای به سایت :
684
محبوب
حوزه 107 بیت المقدس
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
یکشنبه 25 آذر 1397 -

جلسه جنگ‌ نرم
جلسه جنگ‌ نرم

جلسه جنگ نرم حوزه ۱۰۷ بیت المقدس دوشنبه در محل حوزه برگزار گردید.

حوزه 107 بیت المقدس 1396/10/18
جلسه جنگ نرم
جلسه جنگ نرم

جلسه جنگ نرم در محل حوزه ۱۰۷ برگزار شد.

حوزه 107 بیت المقدس 1396/07/24
جلسه جنگ نرم
جلسه جنگ نرم

جلسه جنگ نرم در محل حوزه ۱۰۷ برگزار شد.

حوزه 107 بیت المقدس 1396/07/24
جلسه جنگ نرم
جلسه جنگ نرم

جلسه جنگ نرم حوزه 107 در تاریخ 22 مرداد ماه برگزار گردید .

حوزه 107 بیت المقدس 1396/05/22
جلسه ستاد جنگ نرم حوزه 107
جلسه ستاد جنگ نرم حوزه 107

جلسه ستاد جنگ نرم حوزه 107 بیت المقدس در تارخ 1 مرداد ماه 1396 در محل حوزه برگزار گردید .

حوزه 107 بیت المقدس 1396/05/01
جلسه جنگ نرم
جلسه جنگ نرم

جلسه جنگ نرم حوزه ١٠٧ بیت المقدس برگزار شد.

حوزه 107 بیت المقدس 1396/04/26
برگزاری جلسه جنگ نرم حوزه ١٠٧ بیت المقدس
برگزاری جلسه جنگ نرم حوزه ١٠٧ بیت المقدس

جلسه جنگ نرم در محل حوزه ١٠٧ بیت المقدس برگزار گردید.

حوزه 107 بیت المقدس 1396/04/19
برگزاری جلسه جنگ نرم
برگزاری جلسه جنگ نرم

جلسه جنگ نرم در حوزه ١٠٧ بیت المقدس برگزار شد.

حوزه 107 بیت المقدس 1396/04/11
برگزاری جلسه مشترک ستاد جنگ نرم حوزه 107 بیت المقدس
برگزاری جلسه مشترک ستاد جنگ نرم حوزه 107 بیت المقدس

برگزاری جلسه مشترک ستاد جنگ نرم حوزه 107 بیت المقدس

حوزه 107 بیت المقدس 1395/11/17
برگزاری جلسه مشترک ستاد جنگ نرم حوزه 107 بیت المقدس
برگزاری جلسه مشترک ستاد جنگ نرم حوزه 107 بیت المقدس

برگزاری جلسه مشترک معاونت محترم فضای مجازی ، عقیدتی و نظارت و معاونت فرهنگی حوزه 107 بیت المقدس

حوزه 107 بیت المقدس 1395/10/19
موتــــور جستجوی ایرانی راه اندازی شد.
موتــــور جستجوی ایرانی راه اندازی شد.

خـــدا قوت ، افســــــــــــران جنگ نرم..

پایگاه شهید محمود فخار مقدم 1393/12/13