رای به سایت :
684
محبوب
حوزه 107 بیت المقدس
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
جمعه 27 مهر 1397 -

بازدید شورای حوزه ۱۰۷ از پایگاه ثامن الائمه (ع)
بازدید شورای حوزه ۱۰۷ از پایگاه ثامن الائمه (ع)

اعضای شورای حوزه ۱۰۷ بیت المقدس از پایگاه ثامن الائمه بازدید کرد.

حوزه 107 بیت المقدس 1396/10/17
بازدید ستادی ناحیه باهنر از حوزه 107 بیت المقدس
بازدید ستادی ناحیه باهنر از حوزه 107 بیت المقدس

بازدید ستادی ناحیه باهنر از حوزه 107 بیت المقدس روز چهارشنبه مورخ 1395/10/08 برگزار شد.

حوزه 107 بیت المقدس 1395/10/08