تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 11:29
کد خبر : 476899
سرویس خبری : انتظامی و قضائی
 

تور ایست و بازرسی

شب گذشته برگزار شد:

تور ایست و بازرسی

شب گذشته تور ایست و بازرسی توسط تیم عملیات حوزه 105 فتح الفتوح در یکی از نقاط محدوده استحفاظی این حوزه برگزار شد.

به گزارش قسم از حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، شب گذشته با هماهنگی مراجع ذیربط تور ایست و بازرسی در یکی از نقاط محدوده استحفاظی حوزه 105 فتح الفتوح توسط تیم عملیات این حوزه برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ