تاریخ : شنبه 27 خرداد 11:32
کد خبر : 474038
سرویس خبری : انتظامی و قضائی
 

تور ایست و بازرسی

شب گذشته برگزار شد:

تور ایست و بازرسی

شب گذشته تور ایست و بازرسی توسط تیم عملیات یکی از پایگاه های تابعه حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

به گزارش قسم از حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، با هماهنگی مراجع ذیربط شب گذشته تور ایست و بازرسی در یکی از نقاط محدوده استحفاظی حوزه 105 فتح الفتوح توسط تیم عملیات یکی از پایگاه های تابعه این حوزه برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ