تاریخ : پنجشنبه 25 خرداد 10:55
کد خبر : 472372
سرویس خبری : انتظامی و قضائی
 

تور ایست و بازرسی

شب گذشته برگزار شد:

تور ایست و بازرسی

شب گذشته شب تور ایست و بازرسی توسط تیم عملیات حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

به گزارش قسم از حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، شب گذشته با هماهنگی مراجع ذیربط تور ایست و بازرسی در دو نقطه از محدوده استحفاظی حوزه 105 فتح الفتوح توسط تیم عملیات این حوزه برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ