تاریخ : پنجشنبه 25 خرداد 10:41
کد خبر : 472353
سرویس خبری : انتظامی و قضائی
 

تور ایست و بازرسی

سه شنبه شب برگزار شد:

تور ایست و بازرسی

سه شنبه شب تور ایست و بازرسی توسط تیم عملیات حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

به گزارش قسم از حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، سه شنبه شب با هماهنگی مراجع ذیربط تور ایست و بازرسی در دو نقطه از محدوده استحفاظی حوزه 105 فتح الفتوح توسط تیم عملیات این حوزه برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ