تاریخ : پنجشنبه 25 خرداد 10:35
کد خبر : 472345
سرویس خبری : انتظامی و قضائی
 

تور ایست و بازرسی

دوشنبه شب برگزار شد:

تور ایست و بازرسی

دوشنبه شب تور ایست و بازرسی توسط تیم عملیات حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

به گزارش قسم از حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، دوشنبه شب با هماهنگی مراجع ذیربط تور ایست و بازرسی در دو نقطه از محدوده استحفاظی حوزه 105 فتح الفتوح توسط تیم عملیات این حوزه برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ