رای به سایت :
1503
محبوب
حوزه 105 فتح الفتوح
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
چهارشنبه 22 آذر 1396 -

شصت و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار شد:
شصت و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› سه شنبه 14 آذر 1396 - 12:49

شصت و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

شصت و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار شد:
شصت و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 1396 - 13:58

شصت و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

شصت و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار شد:
شصت و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› دوشنبه 29 آبان 1396 - 13:52

شصت و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

شصت و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
ساعتی پیش به پایان رسید:
شصت و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 27 مهر 1396 - 14:13

شصت و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز ساعتی پیش برگزار شد.

مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد:
مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 27 مهر 1396 - 10:30

شصت و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

شصتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز گذشته برگزار شد:
شصتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 21 مهر 1396 - 20:45

شصتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز پنجشنبه شب برگزار شد.

هیئت رهروان شهدا
جمعه شب برگزار شد:
هیئت رهروان شهدا
    تاریخ› دوشنبه 17 مهر 1396 - 22:37

جمعه شب با حضور جمعی از بسیجیان هیئت رهروان شهدا در پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

پنجاه و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
پنجشنبه شب برگزار شد:
پنجاه و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› شنبه 08 مهر 1396 - 13:08

پنجاه و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز پنجشنبه شب برگزار شد.

اردوی تفریحی ورزشی پینت بال
پنج شنبه شب برگزار شد:
اردوی تفریحی ورزشی پینت بال
    تاریخ› یکشنبه 26 شهريور 1396 - 00:06

پنج شنبه شب اردوی تفریحی ورزشی پینت بال با حضور جمعی از اعضا و فرمانده پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

پنجاه و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 24 شهريور 1396 - 14:42

پنجاه و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز گذشته برگزار شد.

مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد:
مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 23 شهريور 1396 - 23:30

پنجاه و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

هفتمین اردوی ورزشی فوتبال پاپگاه شهید همت
روز جمعه برگزار شد
هفتمین اردوی ورزشی فوتبال پاپگاه شهید همت
    تاریخ› دوشنبه 20 شهريور 1396 - 03:53

هفتمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

پنجاه و هفتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و هفتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 19:30

پنجاه و هفتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز گذشته برگزار شد.

پنجاه و ششمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا و دعای عرفه در بوستان پرواز
پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد:
پنجاه و ششمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا و دعای عرفه در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 19:23

پنجشنبه هفته گذشته هم زمان با روز عرفه پنجاه ششمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا و دعای عرفه در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز عسادت آباد برگزار شد.

تعویض سنگ قبور شهدای گمنام پارک پرواز
انجام شد:
تعویض سنگ قبور شهدای گمنام پارک پرواز
    تاریخ› یکشنبه 12 شهريور 1396 - 03:01

با همکاری چند تن از مسئولین حوزه 105 فتح الفتوح، شورای فرماندهی و جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح، توفیق تعویض سنگ قبور شهدای گمنام پارک پرواز به دست آمد.

پنجاه و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 03 شهريور 1396 - 12:53

پنجاه و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
عصر روز پشنجبنه برگزار خواهد شد:
مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 02 شهريور 1396 - 23:30

پنجاه و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح عصر پنجشنبه برگزار خواهد شد.

پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 27 مرداد 1396 - 14:20

پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر امروز برگزار خواهد شد:
پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 23:30

پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح عصر امروز برگزار خواهد شد.

پنجاه و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 20 مرداد 1396 - 18:23

پنجاه و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

1 2 3 4... 24