رای به سایت :
1422
محبوب
حوزه 105 فتح الفتوح
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
جمعه 30 تير 1396 -

پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
ساعتی پیش به پایان رسید:
پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 30 تير 1396 - 02:21

پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز ساعتی پیش برگزار شد.

پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد:
پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 29 تير 1396 - 23:30

پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 23 تير 1396 - 15:23

چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار شد:
چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 22 تير 1396 - 23:30

چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

چهل و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار شد:
چهل و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› شنبه 17 تير 1396 - 15:57

چهل و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

چهل و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد:
چهل و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 15 تير 1396 - 23:30

چهل و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

چهل و هفتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
چهل و هفتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 09 تير 1396 - 17:28

چهل و هفتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز گذشته برگزار شد.

زمان برگزاری مراسم زیارت عاشورا بوستان پرواز تغییر کرد
زمان برگزاری مراسم زیارت عاشورا بوستان پرواز تغییر کرد
    تاریخ› چهارشنبه 07 تير 1396 - 20:51

زمان برگزاری مراسم هفتگی پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز که پنجشنبه هر هفته رأس ساعت هفت صبح برگزار می شد تا اطلاع ثانوی تغییر کرد.

قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 26 خرداد 1396 - 20:18

عصر روز گذشته مراسم قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز برگزار شد.

مراسم زیارت عاشورا بوستان پرواز در ایام ماه مبارک رمضان
مطابق روال معمول برگزار خواهد شد:
مراسم زیارت عاشورا بوستان پرواز در ایام ماه مبارک رمضان
    تاریخ› شنبه 06 خرداد 1396 - 00:43

مراسم پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز که به قرائت زیارت عاشورا اختصاص دارد در ایام ماه مبارک رمضان نیز برگزار خواهد شد.

چهل و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز گذشته برگزار شد:
چهل و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› شنبه 06 خرداد 1396 - 00:37

چهل و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

چهل و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار شد:
چهل و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› شنبه 23 ارديبهشت 1396 - 16:04

چهل و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

چهل و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز گذشته برگزار شد:
چهل و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 15 ارديبهشت 1396 - 12:25

چهل و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

چهلمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار شد:
چهلمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396 - 14:04

چهلمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

سی و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار شد:
سی و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› دوشنبه 28 فروردين 1396 - 14:24

سی و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

سی و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح امروز برگزار شد:
سی و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 17 فروردين 1396 - 19:06

سی و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح امروز برگزار شد.

سی و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار شد:
سی و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› شنبه 28 اسفند 1395 - 20:36

سی و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز که با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

سی و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار شد:
سی و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› شنبه 21 اسفند 1395 - 13:03

سی و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز که با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

سی و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز گذشته برگزار شد:
سی و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› شنبه 30 بهمن 1395 - 00:37

سی و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز که با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

غبار روبی قبور مطهر شهدا
روز گذشته انجام شد:
غبار روبی قبور مطهر شهدا
    تاریخ› جمعه 22 بهمن 1395 - 19:19

روز گذشته در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح با حضور در بهشت زهرا (س) به غبار روبی قبور مطهر شهدا پرداختند.

1 2 3 4... 23