رای به سایت :
1471
محبوب
حوزه 105 فتح الفتوح
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
دوشنبه 03 مهر 1396 -

پنجاه و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 24 شهريور 1396 - 14:42

پنجاه و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز گذشته برگزار شد.

مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد:
مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 23 شهريور 1396 - 23:30

پنجاه و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

پنجاه و هفتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و هفتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 19:30

پنجاه و هفتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز گذشته برگزار شد.

پنجاه و ششمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا و دعای عرفه در بوستان پرواز
پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد:
پنجاه و ششمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا و دعای عرفه در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 19:23

پنجشنبه هفته گذشته هم زمان با روز عرفه پنجاه ششمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا و دعای عرفه در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز عسادت آباد برگزار شد.

تعویض سنگ قبور شهدای گمنام پارک پرواز
انجام شد:
تعویض سنگ قبور شهدای گمنام پارک پرواز
    تاریخ› یکشنبه 12 شهريور 1396 - 03:01

با همکاری چند تن از مسئولین حوزه 105 فتح الفتوح، شورای فرماندهی و جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح، توفیق تعویض سنگ قبور شهدای گمنام پارک پرواز به دست آمد.

پنجاه و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 03 شهريور 1396 - 12:53

پنجاه و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
عصر روز پشنجبنه برگزار خواهد شد:
مراسم قرائت زیارت عاشورا بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 02 شهريور 1396 - 23:30

پنجاه و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح عصر پنجشنبه برگزار خواهد شد.

پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 27 مرداد 1396 - 14:20

پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر امروز برگزار خواهد شد:
پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 23:30

پنجاه و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح عصر امروز برگزار خواهد شد.

پنجاه و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 20 مرداد 1396 - 18:23

پنجاه و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

پنجاه و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار شد:
پنجاه و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› شنبه 14 مرداد 1396 - 16:36

پنجاه و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

پنجاه و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
صبح روز پنجشنبه برگزار می شود:
پنجاه و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 12 مرداد 1396 - 23:30

پنجاه و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

پنجاه و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
پنجاه و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 06 مرداد 1396 - 16:04

پنجاه و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز گذشته برگزار شد.

پنجاه و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر امروز برگزار خواهد شد:
پنجاه و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 05 مرداد 1396 - 23:30

پنجاه و یکمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح عصر امروز برگزار خواهد شد.

حضور در افتتاحیه باشگاه رزمی شهید طوقانی
توسط معاونت و جانشین معاونت تربیت بدنی حوزه 105 انجام شد:
حضور در افتتاحیه باشگاه رزمی شهید طوقانی
    تاریخ› دوشنبه 02 مرداد 1396 - 15:02

مراسم افتتاحیه باشگاه رزمی شیهد سعید طوقانی پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح هفته گذشته برگزار شد.

پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
ساعتی پیش به پایان رسید:
پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 30 تير 1396 - 02:21

پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز ساعتی پیش برگزار شد.

پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد:
پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 29 تير 1396 - 23:30

پنجاهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز گذشته برگزار شد:
چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› جمعه 23 تير 1396 - 15:23

چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار شد:
چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› پنجشنبه 22 تير 1396 - 23:30

چهل و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز سعادت آباد به همت جمعی از بسیجیان حوزه 105 فتح الفتوح صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

چهل و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
عصر روز پنجشنبه برگزار شد:
چهل و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
    تاریخ› شنبه 17 تير 1396 - 15:57

چهل و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

1 2 3 4... 24