رای به سایت :
1538
محبوب
حوزه 105 فتح الفتوح
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
پنجشنبه 22 آذر 1397 -

سردار شهید، حاج احمد کاظمی
سردار شهید، حاج احمد کاظمی

اعضای گروه فاتحین در قرارگاه فضای مجازی حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت سالگرد شهادت، سردار شهید، احمد کاظمی پوستر این شهید را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/10/20
باب شهادت برای بندگان خالص باز است
باب شهادت برای بندگان خالص باز است

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم )ص( حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را به مناسبت سالگرد شهادت شهید همدانی در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/07/15
شهید همدانی قافله سالار مدافعان حرم
شهید همدانی قافله سالار مدافعان حرم

در آستانه سالگرد شهادت سردار همدانی اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر این شهید والا مقام مدافع حرم را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/07/11
باب شهادت برای بندگان خالص باز است
باب شهادت برای بندگان خالص باز است

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم )ص( حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را به مناسبت سالگرد شهادت شهید همدانی در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص) 1396/07/15
شهید همدانی قافله سالار مدافعان حرم
شهید همدانی قافله سالار مدافعان حرم

در آستانه سالگرد شهادت سردار همدانی اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر این شهید والا مقام مدافع حرم را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص) 1396/07/11
شهید وحید دستجردی
شهید وحید دستجردی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) به مناسبت سالگرد شهادت شهید دستجردی پوستر این شهید را در قالب مجموعه پوستر های یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص) 1396/06/15
شهیدان رجایی و باهنر قربانی خباثت منافقین
شهیدان رجایی و باهنر قربانی خباثت منافقین

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) در ایام شهادت شهیدان رجایی و باهنر پوستری در خصوص این شهدا و خباثت منافقین کوردل طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص) 1396/06/13
طرح دوم شهید مدافع حرم، محسن حججی
طرح دوم شهید مدافع حرم، محسن حججی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید مدافع حرم، محسن حججی را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص) 1396/05/24
شهید مدافع حرم، محسن حججی
شهید مدافع حرم، محسن حججی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شهید مدافع حرم، محسن حججی را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص) 1396/05/22
شهید محمود صارمی
شهید محمود صارمی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت روز خبرنگار پوستر شهید صارمی را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص) 1396/05/16
شهید عباس بابایی
شهید عباس بابایی

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) به مناسبت سالروز شهادت شهید بابایی پوستر این شهید را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص) 1396/05/15
شهید حسن تهرانی مقدم
شهید حسن تهرانی مقدم

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در پی سیلی موشکی سپاه پاسداران به تروریست های تکفیری پوستر پدر موشکی ایران اسلامی، شهید حسن تهرانی مقدم را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) 1396/03/29

1 2 3 4... 12