رای به سایت :
1538
محبوب
حوزه 105 فتح الفتوح
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -

پنج سفارش حضرت امام محمد باقر (ع)
پنج سفارش حضرت امام محمد باقر (ع)

اعضای گروه فاتحین در قرارگاه فضای مجازی حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/12/23
پوستر/ ولادت امام محمد باقر (ع)
پوستر/ ولادت امام محمد باقر (ع)

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح در آستانه سالروز ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر (ع) به این مناسبت پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) 1395/01/21