رای به سایت :
1491
محبوب
حوزه 105 فتح الفتوح
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
شنبه 27 آبان 1396 -

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله زدگان غرب کشور
پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله زدگان غرب کشور

با مشارکت مسجد جامع الزهرا(ع) و معاونت جهاد سازندگی پایگاه بسیج شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح پایگاه جمع آوری کمک برای زلزله زدگان غرب کشور برپا گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی 1396/08/26
کلاس رزمی و آمادگی جسمانی پایگاه شهید آوینی
کلاس رزمی و آمادگی جسمانی پایگاه شهید آوینی

با حضور تعدادی از بسیجیان پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح کلاس رزمی و آمادگی جسمانی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی 1396/08/24
تسلیت به مناسبت زلزله کرمانشاه
تسلیت به مناسبت زلزله کرمانشاه

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح پوستری را بمناسبت زلزله کرمانشاه طراحی و منتشر کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی 1396/08/22
سیزده آبان روز مبارزه با استکبار
سیزده آبان روز مبارزه با استکبار

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح پوستری را بمناسبت روز سیزده ابان طراحی و منتشر کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی 1396/08/12
نظافت محوطه بیرونی پایگاه شهید آوینی
نظافت محوطه بیرونی پایگاه شهید آوینی

با حضور تعدادی از بسیجیان پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح نظافت محوطه بیرونی و درب ورودی پایگاه انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی 1396/08/09
اردوی کوهپیمایی پایگاه شهید آوینی
اردوی کوهپیمایی پایگاه شهید آوینی

با حضور تعدادی از بسیجیان پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح مراسم کوهپیمایی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی 1396/08/07
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید آوینی
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید آوینی

با حضور تعدادی از بسیجیان جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی 1396/08/03
جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه شهید آوینی
جلسه هفتگی یاد یاران پایگاه شهید آوینی

با حضور تعدادی از بسیجیان پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح جلسه هفتگی یاد یاران برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی 1396/08/03
جلسه آموزشی ایست و بازرسی پایگاه شهید آوینی
جلسه آموزشی ایست و بازرسی پایگاه شهید آوینی

با حضور تعدادی از بسیجیان پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح جلسه آموزش ایست و بازرسی توسط جانشین عملیات حوزه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/07/19
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)
جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع)

شب گذشته اولین جلسه شورای فرماندهی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پس از انتصاب فرمانده جدید این پایگاه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/07/18
هیئت رهروان شهدا
هیئت رهروان شهدا

جمعه شب با حضور جمعی از بسیجیان هیئت رهروان شهدا در پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/07/17
شورای فرهنگی پایگاه شهید آوینی
شورای فرهنگی پایگاه شهید آوینی

شب گذشته با حضور معاونت فرهنگی مسجد جامع الزهرا (س) شورای فرهنگی پایگاه شهید آوینی حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/07/05

1 2 3 4... 32